Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6427
Title: Koncepcja przekładu L'ubomira Feldka w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczej
Authors: Spyrka, Lucyna
Keywords: the theory of translation; Slovak translatology; Ľubomír Feldek; history of translation
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 7, cz. 1 (2016), s. 64-77
Abstract: In Poland, Slovak translatological thought is associated with the concepts of Anton Popovič and his school of translation. In 1977, it published a book by Ľubomír Feldek Z reči do reči, which is important for Slovak translatology. The author presented in it his concept of translation based on his own practical experience as a translator. The publication sparked discussion and controversy, which is still interesting for Slovak translation theorists.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6427
ISSN: 1899-9417
2353‑9763
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spyrka_Koncepcja_przekladu_Lubomira_Feldka.pdf522,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons