Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6453
Title: Od redaktorów
Authors: Nęcka, Agnieszka
Nowacki, Dariusz
Pasterska, Jolanta
Keywords: pisarze polscy; proza polska
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska (red.), "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych" Cz. 2. (S. 7-8). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nota redakcyjna: "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych" Cz. 2.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6453
ISBN: 9788380127357
9788380127364
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necka_Od_redaktorow.pdf400,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons