Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6472
Title: Giełkot - zagadnienie wciąż słabo znane : głos po lekturze książki Yvonne Van Zaalen i Isabelli Reichel "Cluttering. Current Views on Its Nature, Diagnosis, and Treatment" (Bloomington, 2015, 294 s.) [recenzja]
Authors: Węsierska, Katarzyna
Keywords: Cluttering; giełkot; recenzja
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Forum Lingwistyczne, Nr 3 (2016), s. 151-155
Abstract: "W ubiegłym roku do księgarń w krajach anglojęzycznych trafiła publikacja Yvonne Van Zaalen i Isabelli Reichel Cluttering. Current Views on Its Nature, Diagnosis, and Treatment. Czytelnicy zajmujący się problematyką zaburzeń płynności mowy zdają sobie sprawę z tego, że zjawisko giełkotu – określanego też w polskiej nomenklaturze logopedycznej mianem mowy bezładnej, a dawniej trzepotaniem mowy – znane jest raczej wąskiemu gronu (Tarkowski, Smul, 1988; Pruszewicz, red., 1992; Tarkowski, 2002; Kostecka, 2006; Węsierska i in., 2015). Nawet wśród logopedów i specjalistów z zakresu komunikacji językowej giełkot nie zawsze bywa właściwe kojarzony i rozumiany1. Omawianie tego zagadkowego zaburzenia mowy jest często pomijane w publikacjach logopedycznych czy też w kształceniu przyszłych logopedów (Myers, St. Louis, 1992; Tetnowski, Douglass, 2011). Angielski termin cluttering, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza zaśmiecanie, jest używany do opisania wypowiedzi określanych jako messy – niechlujnych." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6472
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wesierska_Gielkot_zagadnienie_wciaz_slabo_znane.pdf292,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons