Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6562
Tytuł: Rzeźba terenu i roślinność wschodniego krańca w. Jarki na Bajkale
Autor: Kozyreva, Elena A.
Szczypek, Tadeusz
Trzcinskij, Jurij B.
Wika, Stanisław
Słowa kluczowe: wyspa Jarka; roślinność; rzeźba terenu
Data wydania: 2009
Źródło: Acta Geographica Silesiana, [T.] 5 (2009), s. 17-22
Abstrakt: At eastern edge of Yarki Island on the northern Baikal forms of aeolian relief of deflation character predominate. Some concave landforms are marshy or water-logged. Apart from aeolian landforms the morphological effects of abrasion processes influence are of essential importance. They are observed from the side of open lake and from the north – from the Angara sor as well. Vegetation, which in respect of species composition and created communities does not differ from the remaining parts of the island, adapts to existing here habitat conditions. The same statement refers to the character of aeolian deposits and features of substratum deposits.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6562
ISSN: 1897-5100
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kozyreva_Rzezba_terenu_i_roslinnosc_wschodniego_kranca.pdf734,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons