Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6614
Tytuł: Miljenko Jergović w Polsce i o Polsce : na marginesie komentarza do powieści "Wilimowski"
Tytuł równoległy: Miljenko Jergović in and about Poland — Notes in the Margin while Discussing Wilimowski the Novel
Autor: Kurtok, Antonina
Słowa kluczowe: Miljenko Jergović; Croatian literature; Polish translations; reception
Data wydania: 2017
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 8, cz. 2 (2017), s. 37-49
Abstrakt: The aim of the article is the synthetic review of Miljenko Jergović’s presence in Poland: Polish translations of his literary works and writer’s connections with Poland. In this regard, the paper concentrates on “the most Polish” of his books, the novel entitled Wilimowski. There are shown, among others, the sources of Jergović’s interest in Poland, circumstances of Wilimowski’s several editions and reception of the novel in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6614
ISSN: 1899-9417
2353‑9763
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kurtok_Miljenko_Jergovic_w_Polsce_i_o_Polsce.pdf366,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons