Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6641
Tytuł: "Błazny" i zagadnienie teodycei.
Autor: Woźniakowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: teodycea; Błazny; dramat
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Knapik, A. Woźniakowska, W. Stępień, J. Szurman (red.), "Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze" T. 4. (S. 187-196). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article attempts an analysis of Here Come the Clowns, a play written by an American playwright, Philip Barry, through the lens of the notion of theodicy. The question of the reason for and the meaning of suffering, understood as something evil, is often connected with the feelings of distress, helplessness and a sense of the imminent “end of times,” as well as with the experience of death, including the death of a loved one. Barry’s inspiration for the play is deeply rooted in his own experiences; the protagonist of the play searches for God in order to ask him about the meaning of human suffering. The question becomes not only an attempt at explaining or finding justification for the experience of suffering, but also an accusation towards God, who allows for the suffering to continue. God, however, becomes freed of all responsibility—in his dying breath, the protagonist reaches an epiphany that everything is dependent on man and his free will.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6641
ISBN: 9788380128828
9788380128835
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wozniakowska_Blazny_i_zagadnienie_teodycei.pdf296,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons