Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6657
Title: Style bibliograficzne polskich czasopism punktowanych z zakresu bibliologii i informatologii. Komunikat
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: Bibliografia załącznikowa; Bibliologia; Czasopismo; Informatologia; Ocena czasopism; POL-index; Przypisy bibliograficzne; Styl bibliografii
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 2 (2018), s. 7-27
Abstract: W artykule przeanalizowano style bibliograficzne wykorzystywane przez redakcje polskich czasopism punktowanych z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii, znajdujących się w Części B wykazu czasopism naukowych. Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badaniem objęto 35 tytułów czasopism wydawanych przez uczelnie wyższe, biblioteki naukowe i publiczne, jednostki Polskiej Akademii Nauk oraz organizacje fachowe i naukowe. Krótko scharakteryzowano stosowane przez redakcje czasopism zasady sporządzania dokumentacji bibliograficznej, by ukazać korelację między nimi a danymi deponowanymi w bazie POL-index.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6657
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_Style_bibliograficzne_polskich_czasopism_punktowanych.pdf650,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons