Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6779
Tytuł: "Spustoszony krajobraz" : (nie tylko) o jednym wierszu Henryka Bereski
Autor: Jochemczyk, Mariusz
Słowa kluczowe: Henryk Bereska; Familoki
Data wydania: 2016
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piotrowiak , M. Jochemczyk (red.), "Wiersz-rzeka" (S. 161-173). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Wydany w Krakowie w roku 2001 tom Henryka Bereski Familoki pozostaje w swej istocie poetycką jeremiadą ocaleńca, żałobną pieśnią „opłakującą zmarłych towarzyszy / i niszczące działanie czasu”1. Przypomina misternie sporządzony literacki testament, w którym poeta‑notariusz skrupulatnie wylicza „ostatnich świadków” (F, s. 35) odchodzącej w niebyt górnośląskiej epoki, uważnie kataloguje podupadłe rewiry rozpiętej między Wilhelminą a Nikiszowcem zdewastowanej rzeczywistości. Konsekwentny w przyjętej perspektywie krytycznego oglądu ajod „smutnych czasów” (F, s. 17) nie próbuje — wzorem swego niegdysiejszego Janowskiego „sąsiada” — ożywić i ubarwić „wypłowiałych okolic” Helgolandu[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6779
ISBN: 9788380128101
9788380128118
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jochemczyk_Spustoszony_krajobraz.pdf316,94 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons