Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6935
Tytuł: Longitudinal Top Quark Polarization
Autor: Awramik, Małgorzata
Jeżabek, Marek
Słowa kluczowe: longitudinal polarization; quark polarization
Data wydania: 2001
Źródło: Acta Physica Polonica. B, 2001, no. 7/8, s. 2115-2128
Abstrakt: Longitudinal polarization of the top quark, averaged over the production angle, is discussed for the top quark produced in e+e- annihilation near its production threshold. It is demonstrated that Coulomb type corrections and rescattering corrections are important. They change considerably measurable quantities and should be taken into account in phenomenological analysis.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6935
ISSN: 0587-4254
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Awramik_Longitudinal_top_quark.pdf381,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons