Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7049
Tytuł: Heavy neutrino masses and mixings at the LHC
Autor: Jeliński, Tomasz
Kordiaczyńska, Magdalena
Słowa kluczowe: neutrina; cząstki elementarne
Data wydania: 2015
Źródło: Acta Physica Polonica B, Vol. 46, no. 11 (2015), s. 2193-2198
Abstrakt: The pp ! lljj process is analysed assuming right-handed currents and heavy Majorana neutrinos. We discuss dependence of the cross section (pp ! lljj) on the ratio gR=gL of right and left gauge couplings. Estimation of the signal strength is given for p s = 8 TeV and 14 TeV with gR=gL = 0:6 and gR=gL = 1.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7049
DOI: 10.5506/APhysPolB.46.2193
ISSN: 0587-4254
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jelinski_Heavy_neutrino_masses.pdf686,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons