Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7080
Tytuł: Penetration of realistic potential barrier of H-I fusion
Autor: Kisiel, Jan
Czakański, Jacek
Kostrubiec, M.
Zipper, Wiktor
Słowa kluczowe: fuzja ciężkich jonów; ciężkie jony
Data wydania: 1992
Źródło: Acta Physica Polonica. B, 1992, no. 1, s. 73-81
Abstrakt: The calculations of heavy-ion fusion cross sections in the above and sub-barrier regions are presented. A barrier penetration model with matrix method for the calculations of transmission coefficients through real one-dimensional barrier of nucleus-nucleus potential is used. The renormalization parameter Ns of Satchler-Love M3Y nuclear potential and critical radius Rei are the two parameters of the model. A very good description of the experimental fusion cross sections for fp-shell colliding ions was obtained for the full measured energy range. It was found that both parameters Ns and reduced critical radius r„ are very similar for all systems considered and are-energy independent.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7080
ISSN: 0587-4254
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kisiel_Penetration_of_realistic.pdf451,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons