Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7376
Title: Miniatury : czytanie i pisanie "kobiece"
Authors: Kłosińska, Krystyna
Keywords: feminizm; kobiety; literatura; filozofia
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Miniatury stanowią kolekcję drobiazgów, fragmentów i skrawków. Odpowiadały na wezwanie okoliczności — zewnętrznych albo wewnętrznych. Obok zapisów niemal dziennikowych czy felietonowych znajdują się tu szkice, wstępy i wykłady. Wyznanie i krzyk mieszają się ze sprawozdaniem z lektury, teoretyzowanie — z fikcją. Różnorodność tematów spina jedno przeświadczenie, że cokolwiek piszemy, zawsze piszemy jakoś sobą. Mój punkt widzenia, bardziej lub mniej ukryty za zasłonami tematu czy retoryki, znajduje dla siebie — świadomie, czy też nieświadomie — jakąś artykulację. Tutaj — w przestrzeni Miniatur — odpowiedź na zadany temat rozwija się wedle przyjętego założenia: subiektywnej, niekiedy wręcz stronniczej perspektywy. Owa perspektywa ściśle wiąże się z rolą — a raczej z odgrywaniem roli — „kobiety”. Od pewnego czasu kocham fragment i miniaturę. Fragment otwiera się na wielorakość konotacji. Fragment rezygnuje z pretensji do totalności, do konstrukcji zamkniętych i całościowych. Uprawiam miniaturę tak, jak uprawiam skalniak. Nie oczyszczam: pielęgnuję dzikie zioła i trawy, a obok delikatne japońskie roślinki i krzewy. Solidaryzując się z tymi, co na marginesie, na obrzeżach, zacieram linie demarkacji. Spisuję wędrowanie od gabinetu i biblioteki na salę wykładową, na wieczory poetyckie i feministyczne, wyprawy do teatru i opery, także codzienne spotkania z bliźnimi. Otwieram drzwi, wychodzę z Instytucji na spotkanie. Miniatury zapraszają do wspólnej wędrówki. Nie chodzi o wędrówkę po śladach, ale o Spotkania, choćby przez chwilę, na skrzyżowaniu śladów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7376
ISBN: 832261599X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klosinska_Miniatury.pdf3,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons