Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7539
Title: Ocena argumentów w kontekście nauczania krytycznego myślenia
Authors: Wieczorek, Krzysztof A.
Keywords: myślenie krytyczne; ocena argumentu; odpieranie argumentu; schematy argumentacyjne
Issue Date: 2018
Citation: Studia Semiotyczne, T. 32, nr 1 (2018), s. 83-106
Abstract: Jednym z najważniejszych celów kursów krytycznego myślenia powinno być dostarczenie słuchaczom narzędzi pomocnych w podejmowaniu trafnych decyzji w codziennym życiu. Podczas takich kursów wiele uwagi poświęca się zazwyczaj wyrabianiu u studentów umiejętności oceny argumentów. W niniejszym artykule próbuję odpowiedzieć na pytanie – jaka metoda oceny argumentów najlepiej nadaje się do zastosowania podczas kursów krytycznego myślenia? Jak sądzę, metoda taka powinna być możliwie najbardziej intuicyjna, „przyjazna użytkownikowi” – prosta zarówno do opanowania, jak i późniejszego stosowania. Są to warunki konieczne do tego, aby osoby, które ukończyły kurs, faktycznie wykorzystywały ją w codzienny sytuacjach. W artykule opisuję metodę oceny argumentów, która, jak mi się wydaje, spełnia te warunki. Metoda ta opiera się przede wszystkim na koncepcjach S.N. Thomasa (1986) i M. Tokarza (2006). Jej szczegóły, a także sposób prezentowania jej studentom, wypracowałem podczas prowadzonych przeze mnie kursów z zakresu logiki nieformalnej i krytycznego myślenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7539
DOI: 10.26333/sts.xxxii1.05
ISSN: 2544-073X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorek_Ocena_argumentow_w_kontekscie_nauczania_krytycznego_myslenia.pdf300,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons