Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7637
Tytuł: Mikrobiologiczna ocena stanu zachowania kolekcji Paulinów na Skałce
Autor: Maciąg, Tadeusz
Słowa kluczowe: księgozbiór paulinów na Skałce; biblioteki zakonne
Data wydania: 2009
Źródło: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2009, nr 2, s. 80-91
Abstrakt: The assessment of microbiological danger grade of the Paulinian book collection in Skałka was limited to 200 volumes (180 old printings and 20 incunabular). All the objects showed the signs of microorganism activity – discolouring, stains, dirt, mutilations or deformities. Samples were taken to prove the presence of the mould. It was proved that 141 objects showed the mould infection in different grade. In general, the state of conservation of the collection is good.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7637
ISSN: 1734-6576
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maciag_Mikrobiologiczna_ocena_stanu_zachowania_kolekcji_Paulinow.pdf489,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons