Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7778
Title: Literatura i kultura chorwacka lat osiemdziesiątych XX wieku
Authors: Bagić, Krešimir
Małczak, Leszek
Keywords: literatura chorwacka; kultura chorwacka; aforyzm; Biała księga; dyskurs; krótkie opowiadanie; nowa fala; postmodernizm; lata osiemdziesiąte XX wieku
Issue Date: 2011
Publisher: Uniwersytet Śląski / Wydawnictwo Gnome
Citation: L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar (red.), "Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku : kultura - język - literatura" (S. 9-43). Katowice : Uniwersytet Śląski; Wyd. Gnome
Abstract: Osamdesete godine u Hrvatskoj i socijalističkoj Jugoslaviji razdoblje je puno proturječja. S jedne ga strane obilježavaju gospodarska kriza, galopirajuća inflacija, nemoć vlasti da upravlja zemljom i frakcijske borbe unutar Partije. S druge strane u tom desetljeću javni se govor demokratizira, otvaraju se osjetljive političke teme, rada se potrošačko društvo, turizam doživljava procvat. Obrisi nove kulturne paradigme pojavljuju se u omladinskom tisku (Polet, Studentski list i dr.). Upravo taj tisak promovira novi val u glazbi, autorski strip, novu fotografsku estetiku, priču na 29 redaka i sl. Središnje mjesto književne senzibilnosti osamdesetih časopis je Quorum i istoimena biblioteka. Najopćenitije obilježje književnosti tog desetljeća njezina je postmodernističnost. Ona se od žanra do žanra, od autora do autora manifestirala kao svijest o tome da više nije moguće težiti uspostavi stabilnog nego lebdećeg identiteta, kao skretanje iz velike priče u fragment, kao zamjenjivanje demijurske kreacije recikliranjem, jakog subjekta slabim subjektom, kao inzistiranje na pravu na razliku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7778
ISBN: 978-83-63268-01-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bagic_Literatura_i_kultura_chorwacka_lat_osiemdziesiatych.pdf881,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons