Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7780
Title: Język i polityka: przykład chorwacki
Authors: Mićanović, Krešimir
Małczak, Leszek
Keywords: język chorwacki; polityka językowa; lata siedemdziesiąte XX wieku; lata osiemdziesiąte XX wieku
Issue Date: 2010
Publisher: Uniwersytet Śląski / Wydawnictwo Gnome
Citation: L. Małczak, P. Pycia (red.), "Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku : kultura - język - literatura" (S. 60-82). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: U tekstu se nastojalo elaborirati hrvatsko jezično pitanje u društvenom i političkom okviru socijalističke Jugoslavije. Posebna je pozornost posvećena Novosadskom dogovoru iz 1954. godine kao početku zajed- ničke/jedinstvene jezične politike kojom se trebalo urediti jezično pitanje u četirima republikama tadašnje Jugoslavije. Pokazat će se da će Novosadski dogovor postati generator spora između hrvatskih i srpskih jezikoslovaca te da će krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih jezična politika utemeljena na tome dogovoru doživjeti neuspjeh. Jedan od ključnih problema u tome sporu bio je u tumačenju naravi ,jedinstvenog književnog jezika”, a pritom nije bilo riječi samo o koncepcijskim, teorijskim neslaganjima koja ne bi imala nikakva učinka na standardnojezičnu kodifikaciju i na jezičnu praksu. Sedamdesete i osamdesete godine razdoblje je u kojem su u Hrvatskoj objavljeni temeljni jezični priručnici (fonetika, fonologija, tvorba riječi, sintaksa, pravopis) i u kojem je artikulirana posebnost hrvatskoga spram „cjeline standardne novoštokavštine”. Riječ je dakle o razdoblju u kojemu su hrvatski jezikoslovci izradili nekoliko temeljnih priručnika potvrđujući tako svoju autonomnu poziciju u izgrađivanju jezičnoga standarda.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7780
ISBN: 978-83-87819-09-05
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Micanovic_Jezyk_i_polityka.pdf697,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons