Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7789
Title: Diagnoza pozytywna w działaności pedagoga resocjalizacyjnego : założenia teoretyczne i metodologiczne identyfikacji zaburzeń w przystosowaniu
Authors: Wysocka, Ewa
Keywords: diagnoza; diagnoza w resocjalizacji; model diagnozy; resilience; diagnoza pozytywna (zasobów); diagnoza negatywna (deficytów)
Issue Date: 2016
Citation: "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", T. 35, z. 2 (2016), s. 195-222
Abstract: W opracowaniu przedstawiono model teoretyczny i model metodologiczny diagnozy resocjalizacyjnej. W kolejnych akapitach dokonano analizy sposobu rozumienia procesu diagnozy, niedostosowania społecznego (w ujęciu pozytywnym i w koncepcji resilience) oraz przedstawiono zalecenia do prowadzenia diagnozy w resocjalizacji. Wskazano i opisano główne obszary diagnozy: indywidualny i środowiskowy, a także najważniejsze elementy procesu diagnozy w ujęciu pozytywnym i negatywnym (model komplementarny).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7789
ISSN: 0137-6136
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wysocka_diagnoza_pozytywna_w_dzialalnosci_pedagoga.pdf662,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons