Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/789
Tytuł: "Święta miłości kochanej Ojczyzny..." : honor i wstyd w polskiej myśli edukacyjnej
Autor: Kosowska, Ewa
Jaworski, Eugeniusz
Słowa kluczowe: Wstyd; Honor; Edukacja; Wychowanie
Data wydania: 2008
Źródło: E. Kosowska, G. Kurylenka, A. Gomóła, "Wstyd w kulturze : kolokwia polsko-białoruskie. [T.] 2 (s. 131-146). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The conception of the education of Szkoła Rycerska in 1765 was based on the assumption that cadets’ connections with corpus do not finish with the end of their formal instruction. On the contrary, the bond once built, influences the graduate’s attitude to the end of his/her life. The efficiency of the education process was measured according to its duration; the school inspired people not only to equip the youth with the knowledge adjusted to their level and aspirations, but also to shape them into rationally-thinking citizens, shaping their engaged and emotional attitude to the duties of the state and nation, as well as the system of values in which pride, respect and honour were guarantees of patriotism, professionalism and responsibility. In this system shame was an internal and external sanction. The article is devoted to the reconstruction of the meaning of its function in the light of the Polish enlightenment.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/789
ISBN: 9788322617205
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kosowska_Swieta_milosci_kochanej_Ojczyzny.pdf476,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons