Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7966
Tytuł: Structure of the Extruded and Thermally Treated Ni54.3Fe16.2Ga29.5 Alloy
Autor: Prusik, Krystian
Matyja, Edyta
Zubko, Maciej
Goryczka, Tomasz
Słowa kluczowe: microstructure; heat treatment
Data wydania: 2016
Źródło: Acta Physica Polonica. A, Vol. 130, nr 4 (2016), s. 1020-1022
Abstrakt: Hot extrusion process was applied to Ni54:3Fe16:2Ga29:5 polycrystalline alloy. Then the rod was annealed subsequently for 1 h at 700, 800, 900, and 1100 C. In this paper the effect of annealing on the microstructure of the polycrystalline extruded Ni–Fe–Ga alloy were analyzed. The structure of the alloys was determined by the X-ray and transmission electron microscopy. The electron backscattering diffraction technique was applied to obtain the texture of the extruded rods after heat treatment
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7966
DOI: 10.12693/APhysPolA.130.1020
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Prusik_Structure_of_the_Extruded.pdf1,16 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons