Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7986
Title: Ciało psalmu : Narzędzie w stanie łaski : (O poezji Tadeusza Nowaka)
Authors: Jaglarz, Kalina
Keywords: Tadeusz Nowak; poezja polska
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Olejniczak, R. Knapek (red.), S. Baj (il.), "Nowy Nowak (Tadeusz) : zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja" (S. 47-64). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Psalmy Nowaka niejednokrotnie poszerzają gest języka przekraczającego samego siebie i także przekraczają gest Abrahamowy. Język przekracza sam siebie wbijając stylus w psalm. Ugodzony psalm, ciało psalmu przebite włócznią doprowadza zbrodnię do końca, wbija nóż w ciało i składa ofiarę wobec boskiego milczenia (por. Psalm milczący). Ale ten dokończony mord jest jednocześnie pochwałą fikcji, ocaleniem możliwości reprezentacji. Psalmy odmawiają Boga, by ocalić samą jej możliwość. Milczenie Abrahama i jego pokusa mowy, a z drugiej strony mowa, w której dokona się mord, aby milczenie pozostało czyste42. Bluźnić słowem przeciw milczeniu Abrahama, przeciw Bogu. To fałdy psalmu, które rozpatrują różne – jakby powiedział Michel de Montaigne – zawiasy moralne, różną skalę odpowiedzialności, wchodzą w rozmaite ciemnie. Więc czy Boże milczenie może być pełne zbrodni?" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7986
ISBN: 978-83-226-3002-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaglarz_Cialo_psalmu_Narzedzie_w_stanie_laski.pdf388,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons