Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/799
Tytuł: "Słowo i ciało" jako romans szpiegowski albo dobrodziejstwo złudzeń
Autor: Uniłowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: Teodor Parnicki; "Słowo i ciało"
Data wydania: 2008
Źródło: T. Markiewicz, K. Uniłowski (red.), "Tajemnice "Słowa i ciała" : szkice o powieści Teodora Parnickiego" (s. 119-135). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The narrators in The Word and the Flesh present history as a bunch of threads, sequences of events, which are dynamic, opened and discontinuous. This means breaking away from the narrative which is focused on the plot itself. At the same time the authors of the letters offer their readers some kinds of potential narratives, trying to convince them, that a romance intrigue, and later a spy intrigue are the superior rules which dictate and explain the events in the novel’s world. The authors of the letters underline, that the credibility of the suggested plots is not related to the level of their probability, but their attractiveness and usefulness from the addressee’s perspective. Emplotment leads to fictionalization of history, whereas the category of fiction (dream, illusion), is not discarded in the novel, receiving its pragmatic, historical and anthropological sanction. For fiction (dreams, illusions, beliefs etc.) is an inseparable part of human history.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/799
ISBN: 9788322618509
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Unilowski_Slowo_i_cialo_jako_romans_szpiegowski.pdf457,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons