Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8031
Tytuł: Fantazy i Idalia w dworku Respektów, czyli egzystencjalnie znudzona arystokracja
Autor: Skrzyp, Paulina
Słowa kluczowe: nuda egzystencjalna; romantyzm; Juliusz Słowacki
Data wydania: 2018
Źródło: Maska, Nr 1 (2018), s. 51-65
Abstrakt: The article focuses mainly on the issue of an existential boredom in the period of the Romanticism. In the first part of the article a short history of the concept of boredom and the special status of boredom in the period of the Romanticism is presented. In the second part, the two characters created by Juliusz Słowacki are presented – Fantazy and Idalia. They struggle with existential emptiness. The article proves that the experience of the existential boredom helps the literary characters to get to know themselves, the other and the world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8031
ISSN: 1898-5947
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Skrzyp_Fantazy_i_Idalia_w_dworku_Respektow.pdf308,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons