Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8279
Tytuł: Structural studies with the use of XRD and Mossbauer spectroscopy of Bi5Ti3FeO15
Autor: Dercz, Grzegorz
Rymarczyk, Jolanta
Hanc, Aneta
Prusik, Krystian
Babilas, R.
Pająk, Lucjan
Ilczuk, Jan
Słowa kluczowe: dyfrakcja i rozpraszanie promieni X; badania strukturalne; spektroskopia XRD; spektroskopia Mossbauera; inżynieria materiałowa
Data wydania: 2008
Źródło: Acta Physica Polonica A, Vol. 114, nr 6 (2008), s. 1623-1629
Abstrakt: In this paper the structural and Mossbauer spectral properties of multiferroic ceramic Bi5Ti3FeO15 powders prepared by high-energy ball milling of polycrystalline precursor material (mixture of Bi2O3, TiO2 and Fe2O3 powders) are presented. Mechanical synthesis was performed by high-Energy vibratory mill. The X-ray diffraction methods were applied for the structure characterization of the studied samples. The parameters of diffraction line profiles w re determined by PRO-FIT Toraya procedure. The crystallite sizes and lattice distortions were analyzed using the Williamson-Hall method. Investigations of hyperfine interactions in the studied materials were carried out by the Mossbauer spectroscopy. The powder morphology was analyzed by scanning electron microscopy and transmission electron microscopy techniques. It was found that during high-energy milling phase transitions, a decrease in crystallite size and amorphization process are observed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8279
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dercz_Structural_studies_with_the_use_of_XRD.pdf794,85 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons