Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8296
Tytuł: Wydobywanie kopalin na terenach uzdrowisk
Autor: Lipiński, Aleksander
Słowa kluczowe: spa municipality; spa area protection; protective zones; mining
Data wydania: 2017
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska Nr 2 (2017), s. 29-45
Abstrakt: The Act of 28 July 2005 on spa treatment, spa resorts and their protective zones and spa municipalities provides that mining of mineral resources other than natural therapeutic resources is prohibited. The question arises whether this ban applies to mining of minerals by the open-pit method only, or by underground and drilling as well. Another problem is to determine whether the spa municipality may demand the expiry of the mineral mining license „in the spa area” that was issued before the entry into force of such ban.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8296
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lipinski_wydobywanie_kopalin_na_terenach_uzdrowisk.pdf616,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons