Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8333
Tytuł: Thermal Wave Measurements with a Mirage Detection for Investigation of Thermal Diffusivity of GdCa4O(BO3)3 Single Crystals
Autor: Bodzenta, J.
Kaźmierczak-Bałata, A.
Łukasiewicz, T.
Hofman, B.
Kucytowski, Jacek
Słowa kluczowe: materiały laserowe; właściwości termiczne krystalicznych ciał stałych; kryształy
Data wydania: 2008
Źródło: Acta Physica Polonica A, Vol. 114, nr 6A (2008), s. 27-32
Abstrakt: Single crystals of GdCa4O(BO3)3 were examined to determine their thermal properties. Samples were grown by the Czochralski pulling technique. There were three types of samples: a pure crystal, the crystal doped with neodymium (4 at.% of Nd), and the third one doped with ytterbium (7 at.% of Yb). All samples were rectangular prisms with edges parallel to the axes of the optical indicatrix X, Y , Z (principal axes). The thermal diffusivity was determined by means of the thermal wave method with the optical detection of the temperature disturbance based on a mirage effect. Experimental results showed anisotropy of the thermal diffusivity. The thermal diffusivity along Y direction has the highest value while values obtained in X and Z axes are much lower. Dopants cause decrease in the thermal diffusivity for all investigated directions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8333
ISSN: 0587-4246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bodzenta_Thermal_wave_measurements_with_a_mirage.pdf379,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons