Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8452
Title: Genus universum. Problem genologicznego statusu dzieła Czesława Miłosza
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: genus universum; Księga; genologia; Czesław Miłosz; hieropoetyka; Michel Beaujour; Rosalie L. Colie; Book-yet-to-come; work in progress
Issue Date: 2006
Publisher: Polska Akademia Nauk
Citation: Ruch Literacki, z. 1 (2006), s. 73-82
Abstract: Artykuł jest próbą odnalezienia motywacji tego, co sam Czesław Miłosz nazwał w odniesieniu do swojej twórczości „tęsknotą do formy bardziej pojemnej”. W utworach Miłosza wykładnią tej „tęsknoty” stają się polimorficzność, synkretyzm, „genologiczna wielopostaciowość”. W ślad za tymi zjawiskami podąża opis krytyczny ujmujący dokonania poety w kategoriach „nieporządku”, fragmentacji, „bezkształtności”, mozaikowości, „brulionu”, dezintegracji, „wielojęzyczności”, czy nawet aberracji i deformacji gatunkowej. W dotychczasowych odczytaniach owego varietas dominowały dwa modele: idea Księgi oraz zasada sylwiczności. Autor artykułu wskazuje na trzecią możliwość. Powołanie poetyckie przedstawiane przez Miłosza jako „objawienie”, a opisywane często w kategoriach „liryki nawiedzeń” czy „mediumiczności, zostaje odczytane jako powrót do antycznej idei „genus universum”, idei jedności i mitycznego pochodzenia całej wiedzy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8452
ISSN: 0035-9602
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Genus_universum_Problem_genologicznego_statusu.pdf743,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.