Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8491
Tytuł: Międzynarodowy regionalizm, czyli współpraca bibliotek i instytucji kultury w obrębie euroregionów (na przykładzie województwa śląskiego)
Autor: Janczulewicz, Katarzyna
Słowa kluczowe: Bilioteki; Euroregion Beskidy; Euroregion Silesia; Euroregion Śląsk Cieszyński; Współpraca bibliotek; Współpraca regionalna; Współpraca transgraniczna
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Nowa Biblioteka, nr 1 (2016), s. 23-46
Abstrakt: Euroregion to forma współpracy transgranicznej pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz ich sąsiadów. Na terytorium Polski współpracę transgraniczną podjęto w ramach 16 euroregionów. W obrębie województwa śląskiego funkcjonują trzy: Euroregion Silesia, Euroregion Śląsk Cieszyński oraz Euroregion Beskidy. W artykule analizie zostały poddane działania bibliotek publicznych z gmin przynależących do poszczególnych euroregionów w województwie śląskim. Przedstawione zostały projekty kulturalne i edukacyjne podejmowane przez biblioteki w ramach współpracy euroregionalnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8491
ISSN: 1505-4195
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Janczulewicz_Miedzynarodowy_regionalizm_czyli_wspolpraca_bibliotek.pdf459,65 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons