Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8512
Tytuł: Czy prawa człowieka są/powinny być uniwersalne?
Autor: Kobyliński, Konrad
Słowa kluczowe: idea praw człowieka; prawa człowieka
Data wydania: 2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Koper (red.), "Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka" (S. 13-21). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The following article aims to present the overview of the contemporary philosophical discourse regarding human rights. In the first part of the text, the author presents three kinds of arguments used by the opponents of the idea of human rights. Those arguments, in turn, stem from the supposed universality ascribed to human rights. Thus, in the second part of the article, the author analyzes the cultural critique of human rights. The discussion ultimately leads to the conclusion that narrowly-defined cultural relativism does not constitute a sufficient reason for the rejection of human rights, particularly when one accounts for the fact that those sentiments are often motivated politically in countries whose governments reject the standards of democracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8512
ISBN: 9788322632147
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kobylinski_czy_prawa_czlowieka_sa_powinny_byc.pdf390,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons