Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8581
Title: Pokolenie '68 "na wygnaniu"
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: Pokolenie 68; Nowa Fala; Marzec 68; literatura emigracyjna; wygnanie; strategia emigranta; Stanisław Barańczak; Adam Zagajewski; poezja współczesna
Issue Date: 1993
Publisher: "Śląsk"
Citation: J. Garliński (red.) "Literatura emigracyjna 1939-1989. T. 1" (163-177). Katowice: Śląsk
Abstract: Autor szkicu podjął się obserwacji poetyckich losów tych współtwórców Pokolenia 68, którzy po roku 1981 znaleźli się poza krajem. Z zaliczanych do czołówki pokolenia`68, z różnych powodów, stałe miejsce zamieszkania zmienili po roku 1981: Stanisław Barańczak, Jacek Bierezin, Witold Sułkowski, Leszek Szaruga, Adam Zagajewski. Rozważania dotyczące ich twórczości poza krajem zostały ograniczone datą roku 1989, czyli przełomu politycznego, niosącego m.in. prawo swobodnego podróżowania oraz prawo wyboru miejsca zamieszkania. Lata 1981-1989 w twórczości przywoływanych tu reprezentantów pokolenia 68 stanowią natomiast okres nieustannych prób definiowania własnej tożsamości. Mimo oczywistego faktu uczestnictwa w kulturze emigracyjnej, rozbudowywania i odświeżania jej instytucji, przedstawiciele pokolenia`68 w pozapoetyckich wypowiedziach unikali ujmowania swojej sytuacji w kategoriach emigracyjności. Autor szkicu stawia jednak tezę, że wbrew różnorakim próbom dystansowania się od swojej emigracyjności, poeci pokolenia`68 nie uniknęli w swej twórczości toposów i tematów znamiennych dla literatury emigracyjnej, nie uniknęli również przyjęcia roli czy może raczej strategii emigranta. Szczegółowa analiza, dotycząca przemian w poezji krajowej i emigracyjnej, obejmuje twórczość Stanisława Barańczaka i Adama Zagajewskiego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8581
ISBN: 83-85831-05-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Pokolenie_68_na_wygnaniu.pdf679 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.