Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8795
Title: Projektowanie rynków w oparciu o algorytmy kojarzenia
Authors: Szopa, Marek
Keywords: rynki kojarzenia; stabilne dopasowanie; Pareto optymalność; wymiana nerek
Issue Date: 2018
Citation: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 364 (2018), s. 167-184
Abstract: W pracy przedstawiono teorię stabilnego dopasowania algorytmu odroczonej akceptacji (AOA) oraz algorytmy TTC i TTCC wraz z ich zastosowaniami do np. kojarzenia uczelni i studentów, domów i właścicieli czy dawców i biorców nerek do przeszczepu. Dzięki tym algorytmom można projektować tzw. rynki kojarzenia, dla których optymalna alokacja dóbr jest możliwa bez wykorzystania mechanizmów finansowych charakterystycznych dla rynków towarowych. Omówiono właściwości algorytmów kojarzenia, m.in. ich stabilność, Pareto optymalność i odporność na manipulacje, oraz cechy algorytmu TTCC, dzięki którym krzyżowe transplantacje można zastąpić łańcuchowymi, co dzięki osiągnięciu głębszego rynku, pozwala na bardziej optymalne wykorzystanie nerek do przeszczepu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8795
ISSN: 2083-8611
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szopa_Projektowanie_rynkow_w_oparciu_o_algorytmy_kojarzenia.pdf526,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons