Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8808
Title: Indywidualistyczne i relacyjne koncepcje autonomii w dyskursie dotyczącym osób z niepełnosprawnością intelektualną
Authors: Penczek, Mateusz
Keywords: autonomia; autonomy; podmiotowość; tożsamość; indywidualistyczne koncepcje autonomii; autonomia relacyjna; relacyjne koncepcje autonomii; niepełnosprawność intelektualna; individualistic conceptions of autonomy; relational autonomy; relational conceptions of autonomy; intellectual disability
Issue Date: 2017
Publisher: Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Citation: K. Moczia (red.), "Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę" (S. 103-121). Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych różnic między indywidualistycznymi i relacyjnymi koncepcjami autonomii osobowej, zaprezentowanie wybranych sposobów rozumienia autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną obecnych we współczesnej psychologii, pedagogice specjalnej oraz filozofii, a także wskazanie niektórych konsekwencji zastosowania podejścia relacyjnego w rozważaniach dotyczących autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Abstract: The purpose of the article is to present main differences between individualistic and relational conceptions of personal autonomy, analyze some of the conceptions of autonomy of people with intellectual disability referred to in contemporary psychology, special education, and philosophy, and point to some of the consequences of using a relational approach in discussions concerning the issue of autonomy of people with intellectual disability.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8808
ISBN: 9788380953406
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Penczek_Indywidualistyczne_i_relacyjne_koncepcje_autonomii_w_dyskursie.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.