Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8948
Title: Funkcjonowanie w banku procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
Authors: Majewski, Kamil
Keywords: compliance; system anonimowego zgłaszania naruszeń; działalność banków; zarządzanie ryzykiem
Issue Date: 1-Dec-2018
Publisher: Insytut Szkoleń Prawa Bankowego
Citation: Monitor Prawa Bankowego, nr 12 (2018), s. 67-77
Abstract: Obowiązek funkcjonowania w banku systemu anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych wynika z art. 9 ust. 2a p.b. , który został wprowadzony 1.11.2015 r. Szczegółowe wymogi dotyczące organizacji tego systemu zostały określone dopiero w 2017 r. w drodze aktu wykonawczego do p.b. , które co do zasady weszło w życie 1.05.2017 r. Regulacyjne tsunami 2018 r., podyktowane m.in. koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego MiFID II oraz IV Dyrektywy AML , dotyczy również systemu anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych. Chodzi przede wszystkim o zmiany wprowadzone do przepisów u.o.i.f. w związku z implementacją MiFID II , a także wejście w życie u.p.p.p. zastępującej regulację z 2000 r. (implementacja IV Dyrektywy AML). Niniejsza analiza ma na celu ustalenie zakresu koniecznych zmian w procedurach funkcjonujących w bankach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8948
ISSN: 2081-9021
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Funkcjonowanie_w_banku_procedury_anonimowego_zglaszania_naruszen.pdf732,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.