Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/908
Tytuł: Porównanie najlepszych polskojęzycznych wyszukiwarek stron WWW z wyszukiwarką Google
Autor: Pulikowski, Arkadiusz
Słowa kluczowe: Wyszukiwarki www; Google
Data wydania: 2008
Źródło: D. Pietruch-Reizes (red.), "Zarządzanie informacją w nauce" (S. 178-187). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The purpose of this paper is to answer the question of whether Polish language web search engines are capable of competing with Google — the most popular search engine in the world and, if so, in which fields. The subject of the analysis is both number of hits returned from compared services and their search capabilities. In the first part of the research among all Polish language search engines found on the Internet a group of several best ones will be selected on the criteria of number of Polish language documents retrieved and unique functions applied. In the second part the selected group will be compared with Google.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/908
ISBN: 9788322617557
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pulikowski_Porownanie_najlepszych_polskojezycznych_wyszukiwarek.pdf372,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons