Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9088
Tytuł: Pilot-wave quantum theory in discrete space and time and the principle of least action
Autor: Gluza, Janusz
Kosek, Jerzy
Słowa kluczowe: quantum mechanics; interpretations; Markov processes
Data wydania: 2016
Źródło: Foundations of Physics, Vol. 46, iss. 11 (2016), s. 1502-1521
Abstrakt: The idea of obtaining a pilot-wave quantum theory on a lattice with discrete time is presented. The motion of quantum particles is described by a |Ψ| 2-distributed Markov chain. Stochastic matrices of the process are found by the discrete version of the least-action principle. Probability currents are the consequence of Hamilton’s principle and the stochasticity of the Markov process is minimized. As an example, stochastic motion of single particles in a double-slit experiment is examined.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9088
DOI: 10.1007/s10701-016-0026-7
ISSN: 0015-9018
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gluza_Pilot_wave_quantum_theory_in_discrete.pdf2,03 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons