Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/912
Tytuł: "Kiedy się dziwić nie przestanę..." : o strategii narracyjnej w "Poczcie do Nigdy-Nigdy" Lucjana Wolanowskiego
Autor: Bąk, Magdalena
Słowa kluczowe: Lucjan Wolanowski
Data wydania: 2009
Źródło: D. Rott, M. Kubik (red.), "Wokół reportażu podróżniczego. T. 3, Lucjan Wolanowski (1920-2006)" (S. 61-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the text is to examine the narrative strategy used by Lucjan Wolanowski in Poczta do Nigdy-Nigdy. The focal point being examined here is the category of "surprise", which (though clearly evident in Australian reports of other authors) is rarely used in book by Wolanowski. A special emphasis is put on "surprise" revealing the "Polish perspective" of the narrator-author, which was discussed on the basis of the example of his report from the competition concerning the Australian anthem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/912
ISBN: 9788322618028
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bak_Kiedy_sie_dziwic_nie_przestane.pdf447,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons