Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9179
Title: Charakter prawny odpowiedzialności pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego
Authors: Majewski, Kamil
Keywords: odpowiedzialność karna pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, charakter odpowiedzialności pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego; przepisy karne Kodeksu wyborczego
Issue Date: 1-Sep-2016
Publisher: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Citation: Votum Separatum. Kwartalnik Studenckiego Koła Naukowego Prawa, Nr 3 (2016), s. 47-57
Abstract: Przedmiotem opracowania jest problematyka odpowiedzialności karnej i cywilnej pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego. Część wstępna została poświęcona wyjaśnieniu podstawowych pojęć – komitet wyborczy, podmioty reprezentujące komitet, gospodarka finansowa oraz przedstawieniu statusu prawnego pełnomocnika finansowego jako podmiotu odpowiedzialnego. Część właściwą poświęcono natomiast wskazaniu charakteru prawnego odpowiedzialności pełnomocnika finansowego – karnego oraz cywilnego. Analizie poddano przede wszystkim charakter przepisów karnych Kodeksu wyborczego oraz orzecznictwo sądowe w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9179
ISSN: 2300-9187
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Charakter_prawny_odpowiedzialnosci_pelnomocnika.pdf622,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons