Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/944
Title: Wokół integracji : badania nad koncepcją zdrowia pełnosprawnych uczniów klas integracyjnych
Authors: Woźniakowa, Yvona
Keywords: Edukacja integracyjna; Integracja
Issue Date: 2009
Citation: Z. Dołęga, M. John-Borys (red.), "Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia" (S. 17-55). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: W Europie idea edukacji integracyjnej nie jest nowa. Pierwsze impulsy pojawiły się już w latach czterdziestych ubiegłego stulecia w Wielkiej Brytanii pod hasłem open education, a upowszechnienie integracyjnych form nauczania nastąpiło w Europie na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (Mul l e r , 1996). W Polsce formalnie ramy organizacyjne kształcenia integracyjnego ujednolicono dopiero w 1993 roku za sprawą zarządzenia ministra edukacji narodowej. Zarządzenie MEN określa m.in. liczebność oddziałów integracyjnych, określa także wymagania w zakresie profesjonalnego przygotowania nauczycieli prowadzących klasy integracyjne oraz kierunki wspomagania procesu edukacyjno-wychowawczego w tychże klasach (np. pomoc psychologa, logopedy i innych specjalistów, doradztwo metodyczne dla nauczycieli itd.) (MEN, 2001).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/944
ISBN: 9788322617434
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wozniakowa_Wokol_integracji.pdf742,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons