Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/945
Tytuł: Wsparcie doświadczane przez dorastających ze strony nauczycieli w kontekście wsparcia doświadczanego ze strony innych osób znaczących
Autor: Worsztynowicz, Anna
Słowa kluczowe: Wsparcie społeczne; Psychologia zdrowia
Data wydania: 2009
Źródło: Z. Dołęga, M. John-Borys (red.), "Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia" (S. 56-73). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: W wielu publikacjach z obszaru psychologii zdrowia wśród ważnych czynników sprzyjających zdrowiu i dobremu funkcjonowaniu jednostki badacze wymieniają wsparcie społeczne (por. m.in. Antonovsky , 1979; Boyce , 1985; Cohen, Syme, 1985a; Cutrona, 1996; House, 1981; Kmiecik -Baran , 1995; Knoll , Schwarzer , 2005; Schwarzer , Taubert , 1999). Badania empiryczne potwierdzają także buforową rolę wsparcia społecznego w odniesieniu do zdrowia psychicznego (C o h e n, Wills, 1985). Tematyka badań zaprezentowanych w niniejszym tomie koncentruje się wokół szeroko rozumianej problematyki zdrowia psychicznego uczniów. Wydaje się zatem, że nie powinno zabraknąć w nim doniesień na temat doświadczanego przez uczniów wsparcia społecznego. Wsparcie społeczne bywa rozmaicie definiowane. I. Sarason (za: Ja - worowska -Obłój , Skuza , 1986, s. 733) określa je jako „pomoc dostępną dla jednostki w sytuacjach trudnych, stresowych” . Zdaniem S. Cobbsa (za: Pommersbach, 1988, s. 505), „wsparcie są to informacje skłaniające jednostkę do wiary, że podlega ona opiece, jest szanowana oraz że jest członkiem sieci komunikacji i wzajemnych zobowiązań” . J. House (1981) definiuje wsparcie społeczne jako skoncentrowaną na problemie interakcję.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/945
ISBN: 9788322617434
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Worsztynowicz_Wsparcie_doswiadczane_przez_dorastajacych_ze_strony_nauczycieli.pdf479,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons