Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/959
Tytuł: Kołysanka
Autor: Pawelec, Dariusz
Słowa kluczowe: kołysanka; Andrzej Niewiadomski; genologia; apostrofa; ironia formalna
Data wydania: 2009
Wydawca: Praha : Verbum
Źródło: L. Pavera i in., "Metamorfozy gatunków w kontekście środkowoeuropejskim. T. 4, Gatunek - rzeka podziemna = Žánr - ponorná řeka", S. 199-207
Abstrakt: A lullaby is a soothing song usually sung to childre before they go to sleep. The idea is that the song sung by a familiar and beautiful voice will lull the child to sleep. The questions asked in the article concern the consistency of the contemporary “genre disintegration”. For example, Kołysanka (Lullaby) by Andrzej Niewiadomski, apart form the effects of references to a traditional folk songs, presents the meanings evoked by apostrophes directed at the dead (text seeking true face of the dead person in the relations established by a lyric communication) confronted with the language of traditional genre form of lullaby. The whole, revolved around the elegiac tendencies, appears to be a realization of the contemporary poetic lullaby – a genre still possible in the impossible world. The similar realizations of this form can be found in the texts by Józef Czechowicz, Czesław Miłosz, Krzysztof Kamil Baczyński.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/959
ISBN: 9788090441507
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pawelec_Kolysanka.pdf414,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.