Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9724
Title: Paradoksy egzystencji, paradoksy religii : apokatastaza w poezji Wacława Oszajcy
Authors: Opacka-Walasek, Danuta
Keywords: Wacław Oszajca; poezja; egzystencja; religia; paradoksy; apokatastaza
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kisiel, P. Majerski, Z. Marcinów (red.), "Godność i styl" (S. 275-291). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Kiedy w poezji ks. Wacława Oszajcy człowiek wypowiada przed śmiercią akt niewiary, wpada w pułapkę paradoksu. Negując istnienie Boga: „wierzę że nie istniejesz”, właśnie do Niego się zwraca. Odwracając topos chrześcijańskiej nadziei („wierzę [...] że będzie koniec wszelkich początków i umieram spokojnie”), dopuszcza ostatecznie możliwość, że Bóg jest. Kwestionując istnienie Jego świata, po chwili wyznaje: zachwyciła mnie ziemia więc na swój sposób żyłem już w twoim jeśli jesteś świecie nadzieja Podwojony tryb warunkowy „na swój sposób”, „jeśli jesteś” demaskuje chwiejność i niewiary, i wiary. Logiczna spekulacja prowadzi tu w końcu do stwierdzenia inkluzji: zawierania się w sobie planów ziemskiego i transcendentalnego. Transcendencja dzieje się w immanencji, immanencja zawiera się w transcendencji. Podmiot utworu ma intuicję tej zależności, wiersz kończy się jej uznaniem. (fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9724
ISBN: 83-226-1251-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opacka_Walasek_Paradoksy_egzystencji_paradoksy_religii.pdf944,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons