Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9733
Title: Lekcja polskiego z poezją współczesną
Authors: Jaskółowa, Ewa
Keywords: lekcje języka polskiego; poezja współczesna; zainteresowania czytelnicze
Issue Date: 2000
Citation: A. Opacka (red.), "Interpretacje i szkoła" (S. 87-95). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Młodzież szkolna czyta poezję, choć zdecydowanie odmienną od tej, jaką proponuje się w szkole. Wśród preferowanych autorów znajdziemy twórczość Wojaczka, Świetlickiego, rzadziej Stachurę lub Bursę. Bożena Chrząstowska wśród lektur maturzystów wymienia, oprócz Marcina Świetlickiego, twórczość Marcina Barana i Krzysztofa Koehlera, sugerując jednocześnie, że te naturalne zainteresowania czytelnicze należy wykorzystać na lekcjach przedmaturalnych jako wprowadzenie do syntezy poezji współczesnej. Bardzo prawdopodobne, że po lekcji, na której uczniowie skupiliby uwagę na analizie tomiku poety wybranego przez siebie, próbując dociec estetycznej i etycznej oceny stosowanych zabiegów językowo-stylistycznych - znacznie przychylniej spojrzeliby na twórczość autorów proponowanych przez nauczyciela. Warto bowiem poczynić starania, by uczeń dostrzegł te zjawiska w poezji XX wieku, które z jednej strony legły swoiście u podstaw budowania poetyckich światów, tak bardzo fascynujących młodego człowieka, a z drugiej stanowią ważny element gry z tradycją wcześniejszą.[fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9733
ISBN: 83-226-0999-X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaskolowa_Lekcja_polskiego_z_poezja_wspolczesna.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons