Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9829
Title: O celu i środkach w obliczu nowej matury
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: nowa matura; kształcenie polonistyczne; cel formacyjny
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Opacka (red.), "Interpretacje i nowa matura" (S. 41-54). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dydaktycy często podkreślają,że na proces kształcenia należy patrzeć globalnie - proces nauczania w klasach IV-VI, gimnazjum i liceum powinien tworzyć spójną całość. Jeżeli zatem egzamin maturalny ma być zwieńczeniem całego procesu, nie można go rozpatrywać w oderwaniu od najważniejszego celu spajającego poszczególne etapy do niego prowadzące. Choć powszechnie panuje zgoda, że najważniejsze jest kształcenie osobowości ucznia, to jednak zdaję sobie sprawę z tego, że przypominając o celu formacyjnym w kontekście nowej matury, narażam się na zarzut, że wkraczam w sferę imponderabiliów, a więc tego, co niemierzalne, nieuchwytne. Jednakże właśnie zjawiska, których zmierzyć ani obliczyć nie można, stanowią o istocie kształcenia polonistycznego. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9829
ISBN: 83-226-1353-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_O_celu_i_srodkach_w_obliczu_nowej_matury.pdf836,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons