Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9886
Title: "Z mroku ku jasności" : cierpienie i śmierć we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży
Authors: Gwadera, Małgorzata
Keywords: literatura polska; literatura dla młodzieży; historia literatury; krytyka literatury; podręcznik akademicki
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 1" (S. 113-135). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Motyw śmierci w literaturze dla dzieci i młodzieży nie jest zjawiskiem nieznanym, lecz niewątpliwie nowym w jej współczesnym wizerunku. Jeśli przyjmiemy za Leopoldem Staffem, że „śmierci tak się potrzeba uczyć, jak życia”1, to, biorąc pod uwagę pedagogiczne uwarunkowania i dydaktyczne „obowiązki” literatury dla czytelnika niedorosłego2, na wszystkich etapach jej ewolucji, obecność problemów tanatologicznych w tekstach, o tak wyznaczonym adresacie, staje się usprawiedliwiona. W XIX-wiecznych utworach kierowanych do odbiorcy dziecięcego śmierć była „edukatorką, prawą ręką pedagoga i ostatecznym, niepodważalnym argumentem, środkiem wychowawczym.” (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9886
ISBN: 9788322617144
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwadera_Z_mroku_ku_jasnosci_Cierpienie_i_smierc_we_wspolczesnej.pdf1,48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons