Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9958
Tytuł: Anna Kiszczanka Radziwiłłowa w świetle wierszy okolicznościowych oraz korespondencji
Autor: Jarczykowa, Mariola
Słowa kluczowe: Anna Kiszczanka Radziwiłłowa; wiersze okolicznościowe
Data wydania: 2002
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: I. Opacki, B. Mazurkowa (red),"Dzieło literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 95-103). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W bogatej literaturze przedmiotu poświęconej członkom birżańskiej linii Radziwiłłów Anna Kiszczanka (1593—po 9 grudnia 1644) zajmuje miejsce drugorzędne. Zazwyczaj jej imię jest wymieniane wśród określeń: córka Stanisława Kiszki, żona Krzysztofa II Radziwiłła, matka Janusza II i Katarzyny Hlebowiczowej. W Polskim słowniku biograficznym nie zamieszczono biogramu pani na Birżach i Dubinkach, a jedynie w hasłach dotyczących członków jej najbliższej rodziny podano podstawowe tylko fakty z życiorysu księżnej. Materiały archiwalne oraz opublikowane „rymy” umożliwiają jednak szerszą prezentację tej postaci, głównie jako adresatki siedemnastowiecznej literatury okolicznościowej i korespondencji[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9958
ISBN: 8322611412
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarczykowa_Anna_Kiszczanka_Radziwillowa.pdf773,85 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons