Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9963
Title: Współredaktorzy pism Mickiewicza w okresie wileńsko-koweńskim : rekonesans
Authors: Piechota, Marek
Keywords: Adam Mickiewicz; współredaktorzy pism Mickiewicza; romantzym
Issue Date: 2002
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Opacki, B. Mazurkowa (red),"Dzieło literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 608-615). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ze szkół wynosimy całkowicie mylne przekonanie, że Mickiewicz tworzył szybko i łatwo, podobnie jak swobodnie i bez wysiłku improwizował, bo był ponadprzeciętnie zdolny, genialny. Pracowitość, staranne poprawianie tekstów, słuchanie uwag mądrych, wnikliwych czytelników wersji brulionowych jakoś nie pasuje nam do postawy szczodrze obdarzonego przez Boga talentem wieszcza, do stereotypu romantyka, który „Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem” (to, oczywiście, z Ody do młodości). Wśród pierwszych współredaktorów tekstów poety — krótkich wierszy i obszerniejszych utworów poetyckich, ale również prac krytycznych, historycznoliterackich — spotykamy niemal zawsze mu życzliwych przyjaciół (kolegów studentów i profesorów Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego) i nie zawsze sprzyjających jego ambicjom artystycznym cenzorów[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9963
ISBN: 8322611412
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_Wspolredaktorzy_pism_Mickiewicza.pdf711,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons