Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10878
Title: Kreacja kategorii słowotwórczych w tekście
Authors: Kleszczowa, Krystyna
Pastuch, Magdalena
Keywords: Analiza dyskursu; Semantyka porównawcza; Transfrastyka (językoznawstwo)
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Czerwiński, E. Straś (red.), "Kategorie semantyczne w tekście" (S. 13-22). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Sygnalizowany w artykule problem kontekstowego charakteru niektórych typów słowotwórczych nie dotyczy obrzeży słowotwórstwa. Chodzi o klasę liczebnie obszerną, formalnie i znaczeniowo bardzo różnorodną. Jest to propozycja innego spojrzenia na słowotwórstwo. Wydaje się, iż przyszedł czas na analizę formacji słowotwórczych z uwzględnieniem ich tekstowych zależności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10878
ISBN: 9788322615973
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kleszczowa_Pastuchowa_Kreacja_kategorii_slowotworczych_w_tekscie.pdf725,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons