Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11402
Title: Tabu w literaturze dla młodego czytelnika
Authors: Nadolna-Tłuczykont, Marta
Keywords: literatura dla dzieci i młodzieży; tabu
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 79-95). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czy w literaturze dla dzieci i młodzieży powinny istnieć tematy tabu? K. Oscar (wł. Ole Dalgaard), duński pisarz, dramaturg i reżyser, autor ponad pięćdziesięciu książek dla dzieci1, w publikacji zbiorowej podejmującej kwestię tabu w utworach adresowanych do młodych czytelników, zastanawia się: „gdzie są granice tego, o czym można pisać w ilustrowanych książkach dla dzieci”2. Czy w związku z tym da się je wyznaczyć? Czy łatwo je przekroczyć? Dziecko to przecież specyficzny, ale wymagający odbiorca. Rozpozna obłudę i hipokryzję, nie zaakceptuje przesady, odrzuci natrętny dydaktyzm. Z drugiej jednak strony, jest podatne na wszelkie wpływy, a książki na początkowym etapie jego rozwoju intelektualnego spełniają bardzo ważną rolę. Dobre pozycje wzbogacają i rozwijają wyobraźnię, ukazują świat wartości, wzorce osobowe oraz godne przejęcia postawy życiowe. Analogicznie: złe — psują gust odbiorcy. W tym kontekście istotna jest również rola pisarza, który powinien brać pełną odpowiedzialność za każdego młodego czytelnika będącego adresatem jego utworu." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11402
ISBN: 978-83-226-3010-5
978-83-226-3011-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadolna_Tluczykont_Tabu_w_literaturze_dla_mlodego_czytelnika.pdf589,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons