Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11509
Tytuł: Mediateki - działalność, formy pracy z dziećmi i młodzieżą (na wybranych przykładach)
Autor: Langer, Hanna
Słowa kluczowe: mediateka; dzieci; młodzież; biblioteka
Data wydania: 2017
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5" (S. 409-434). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Niemal do końca XX wieku polskie biblioteki przeznaczone dla młodych odbiorców zaspokajały ich potrzeby edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne, częściej kierując swe usługi do dzieci niż do młodzieży1. Tymczasem obecnie młodzi ludzie pomiędzy 14. a 20. rokiem życia bardzo często przestają korzystać z bibliotek2, coraz mniej też czytają3, przeznaczając wolny czas m.in. na oglądanie telewizji, realizację hobby, sport czy życie towarzyskie. Próbą przełamania tej niekorzystnej tendencji może być przygotowanie przez bibliotekarzy oferty (np. zbiorów, warsztatów, usług, imprez) bardziej odpowiadającej zainteresowaniom i potrzebom młodzieży. Jak pokazują przykłady mediatek we Wrocławiu, w Olsztynie i Lublinie, biblioteki multimedialne mogą przyciągnąć młodych ludzi, o czym świadczy stały wzrost liczby nastolatków wśród użytkowników." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11509
ISBN: 978-83-226-3010-5
978-83-226-3011-2
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Langer_Mediateki_działalność_formy_pracy_z_dziecmi_i mlodzieza.pdf657 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons