Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11628
Tytuł: La prédication dans la langue du droit
Autor: Dolata-Zaród, Anna
Słowa kluczowe: prawo; język; predykacja
Data wydania: 2011
Źródło: Romanica Cracoviensia, Vol. 11 (2011), s. 99-106
Abstrakt: Prawo łączy się z językiem, w jakim się wyraża. Ważną kwestią pozostaje więc nie tylko rozumienie i interpretacja języka prawa, ale również produkcja tekstów prawniczych, w tym tłumaczenie ich i redagowanie. Aby osiągnąć ten cel, konieczne wydaje się dysponowanie obszernym opisem faktów lingwistycznych pracy w języku specjalistycznym. Analiza dyskursu zawodowego pozwala na wyodrębnienie w nim cech charakterystycznych. Ostatnie prace wskazują na potrzebę opisu zjawiska predykacji (czasowniki, nominalizacje i imiesłowy), aby uwzględnić złożoność zjawisk języka prawniczego (Lerat 2001, 2002, 2008). Powyższy artykuł przedstawia predykację w języku prawa, opisując jej parametry leksyko-semantyczne i morfosyntaktyczne na bazie korpusu tekstów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11628
DOI: 10.4467/20843917RC.11.012.0080
ISSN: 1732-8705
2084-3917
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dolata-Zarod_La_predication_dans_la_langue.pdf244,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons