Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14447
Title: Idee i badania "w służbie" rozwiązywania problemów społecznych : casus kar cielesnych w wychowaniu
Other Titles: Ideas and research “in the service” of solving social problems – the casus of corporal punishment in childrearing
Authors: Jarosz, Ewa
Keywords: Prawa dziecka; demokracja; kary cielesne
Issue Date: 2019
Citation: "Pedagogika Społeczna" 2019, nr 3, s. 387-422
Abstract: Przemoc w wychowaniu stanowiła codzienny element społecznej przeszłości, od kilku dopiero dekad jest zjawiskiem, wobec którego narasta krytyka i nawoływania do zdecydowanych kroków mających wyeliminować problem. Ogromną rolę odgrywa tutaj rozwój demokracji oraz idei praw dziecka, ale także jako kluczowe jawią się badania naukowe. Znaczenie badań naukowych dla eliminacji problemu kar cielesnych jest wielorakie. To badania naukowe „odkryły” przemoc wobec dzieci w sensie aktualnym, jak i w społecznej historii, ukazując naturę tego zjawiska. Badania pokazały zakres występowania przemocy oraz jej znaczenie indywidualne a także społeczne. Badania nad uwarunkowaniami stały się podłożem konceptualizacji działań a badania monitorujące i ewaluacyjne pozwalają budować i wybierać efektywne działania, programy i środki. Artykuł pokazuje więc jak idee z jednej strony, a badania naukowe z drugiej, mogą przyczyniać się do eliminacji problemu społecznego na przykładzie problemu kar cielesnych w wychowaniu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14447
DOI: 10.35464/1642-672X.PS.2019.3.27
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosz_Idee_i_ badania_w_sluzbie.pdf342,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons